Teamsofts logo
Løsninger Produkter Kunder Projektstøtte Om Teamsoft
Business Contacts
TeamCase
TeamTime
TeamWeb
Tavolo

Registrering af tid og andre resourcer med TeamTime

For virksomheder der arbejder med projekter eller fakturerer deres kunder efter forbrugt tid, er det vigtigt at det er let for den enkelte medarbejder at registrere sine timer, km og udlæg. TeamTime tilgodeser dette behov og tilvejebringer et faktureringsgrundlag.

Registreringen kan foretages fra en browser eller fra Notes. Dette betyder at en medarbejder der er udstationeret hos en kunde, kan registre sine timer fra sin arbejdsplads hos kunden via Internettet.

Registrering

Følgende kan registreres i TeamTime:

  • Timer, køretid, overtid etc.
  • Kørsel i km
  • Udlæg
Den enkelte registrering kan forsynes med en beskrivende tekst.

TeamCase

TeamTime er en overbygning på TeamCase, men kan også leveres som et rent tidsregistreringsystem, dvs. uden dokumenthåndtering og arkivering af e-mails.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt:
Johannes Madsen
Tlf. 7022 3408

Teamsoft | Landsebakken 10 | 2840 Holte | +45 2614 2408