Teamsofts logo
Løsninger Produkter Kunder Projektstøtte Om Teamsoft
ESDH
Web CMS
Kundeportaler
Medarbejderportaler

Extranet og kundeportaler

Et extranet er et lukket net for virksomhedens forretningsforbindelser, fx kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Betegnelsen kundeportal er et extranet til kunder.

Adgang til en virksomheds extranet sker via det offentlige Internet vha en browser. Adgangen kræver login med brugernavn og password og kryptering af transmissionen.

Med et extranet er det muligt at inddrage virksomhedens forretningsforbindelser i virksomhedens arbejdsgang, og på den måde opnå store besparelser og effektiviseringer. Extranettet gør det så at sige muligt for kunder, leverandører og for eksempel projektpartnere, at betjene sig selv via Internettet. På den måde sparer virksomheden det personale som ellers skulle besvare telefonopkald og behandle skriftlige henvendelser.

Nogle af de extranet som Teamsoft har deltaget i udviklingen af er beskrevet i det følgende.

Statistiksystem til brancheforening

En brancheforening er en forening af konkurrerende virksomheder. Mange brancheforeninger har en statistik hvortil medlemmerne hver måned skal indberette deres produktions- og salgstal indenfor forskellige produktgrupper.

Statistiksystemet understøtter følgende arbejdsgang:

  • Det enkelte medlem indberetter egne tal på extranettet
  • Når alle medlemmer har indberettet, beregnes den samlede statistik
  • Medlemmerne kan se de samlede tal og medlemmets egen markedsandel
  • Tal fra Danmarks Statistik indberettes af brancheforeningen
  • Medlemmerne kan sammenholde egne tal med de officielle tal
Tallene for hver måned gemmes i en database, så man altid kan gå tilbage og se udviklingen. Præsentationen sker både i form af tabeller og grafer. Den historiske udvikling kan også vises.

Skadessystem til forsikringsmægler

Teamsoft har udviklet et skadessystem til et forsikringsmæglerfirma. Både firmaets kunder (primært boligselskaber) og firmaets leverandører (de store forsikringsselskaber) benytter systemet.

Skadessystemet understøtter følgende arbejdsgang:

  • Kunden anmelder en skade på systemet
  • Forsikringsmæglerfirmaet godkender (eller afviser) skaden
  • Forsikringsselskabet godkender (eller afviser) skalden
  • Kunden kan løbende indsende regninger o.l. til systemet
  • Når alle reparationer er udbedret lukkes skaden
Kunden kan på ethvert tidspunkt få overblik over alle udestående og afsluttede sager. Systemet gemmer alle de gamle sager som benyttes til statistik. For eksempel kan kunden bruge de historiske data til at simulere selvrisiko.
Teamsoft | Landsebakken 10 | 2840 Holte | +45 2614 2408