Teamsofts logo
Løsninger Produkter Kunder Projektstøtte Om Teamsoft
Analyse
Planlægning
Projektledelse
Test

Projektplanlægning

En grundig planlægning er nøglen til et vellykket projekt. Teamsoft er af den gamle skole som lægger vægt på at tilvejebringe et projektgrundlag - en baseline - inden systemudviklingen påbegyndes.

Kravspecifikation

En kravspecifikation er ikke en del af projektplanlægningssrbejdet, men bør være udarbejdet inden man går i gang med planlægningen. Kravspecifikationen er som regel et resultat af en analysefase som allerede er gennemført.

Projektbeskrivelse

Alle laver en tids- og resourceplaner, men det er sjældent de enkelte opgaver og leverancer beskrives. Projektbeskrivelsen er grundlaget for estimering af projektet, og sikrer desuden at alle projektdeltagere forstår hvad de enkelte opgaver indebærer.

Hver opgave beskrives vha:

  • Beskrivelse af opgaven
  • Input: De interne eller eksterne leverancer som opgaven kræver
  • Ouput: De interne eller eksterne leverancer som opgaven producerer
  • Kvalitetskrav til de producerede leverancer
  • Andre forudsætninger for opgavens udførelse

Estimering

Når man har beskrevet de enkelte opgaver og leverancer, skal opgaverne estimeres. Teamsoft har erfaring med flere kendte estimeringsmetoder, men foretrækker at benytte sucessiv kalkulation.

Tids- og resourceplan

Først når ovenstående er lavet kan den egentlige tids- og resourceplan udarbejdes. Teamsoft har erfaring med flere projektplanlægningsværktøjer, herunder MS Project.

Teamsoft | Landsebakken 10 | 2840 Holte | +45 2614 2408